مریم مقدسی

طراحی وب

مهدی عباسی

سئو و امنیت

محسن کریمی

توسعه دهنده وب

مهسا حسینی

مدیر عامل

نازنین محمدی

معلم

مهرداد عباسی

مدیر